home

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติแล

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล...

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 10:30

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป ...

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 17:30

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำรวจและออกแบบ ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 – บ้านวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำรวจและออกแบบ ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 – บ้านวังม่วง ...

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 17:30

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อติดตามแผนงานโครงการก่อสร้าง/งานซ่อมสร้างบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยทางปีงบประมาณ 2563 ...

วันที่ : 07 ต.ค. 2562 09:00

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแผนงานดำเนินการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแผนงานดำเนินการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ไปยังเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอสระบุรี ...

วันที่ : 03 ต.ค. 2562 08:45

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ งานธุรการ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5448-9

วันที่ : 06 ธ.ค. 2562 10:45

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับเคแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่รื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5448-9

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 17:00

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ระดับ บ 1 จำนวน 10 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-5448-9

วันที่ : 08 ต.ค. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และ ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่งานธุรการ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ : 04 ก.ค. 2562 10:45

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความหมายและรุปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนที่ 1

วันที่ : 19 เม.ย. 2561 14:00

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)เวอร์ชั่น 1

สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)เวอร์ชั่น 2

วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 15:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 12:15

ข่าวทั้งหมด

                                             

                                                นายนิจ  เพ็ชรคง

                            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

 

ข่าวฝึกอบรม

home