home

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562

รูปภาพ: 

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อติดตามแผนงานโครงการก่อสร้าง/งานซ่อมสร้างบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยทางปีงบประมาณ 2563, ผลการดำเนินงานแต่ละกลุ่ม/ส่วน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 7, 2019 - 09:00