home

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำรวจและออกแบบ ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 – บ้านวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รูปภาพ: 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการสำรวจและออกแบบ ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 – บ้านวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 3 + 130 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 9, 2019 - 17:30