Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” พร้อมปล่อยขบวนรถ Mobile เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 โดยมี นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2  เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทที่  2 (สระบุรี)

 

 

   

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content