Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการถนนสาย ข2

วันที่ 7 มกราคม 2563  นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content