Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดโครงการ “จิตอาสาเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในท้องถนน”

 

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดโครงการ “จิตอาสาเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยในท้องถนน” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นมาตรการเสริมในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนน สาย สบ.5056 แยกทางหลวงชนบท สบ.1030 – บ้านหนองยาวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีวิทยากรจิตอาสาเป็นผู้ให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content