Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี พร้อมด้วย นายวิชัย อัครณีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

         

Scroll Up Skip to content