Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID – 19

        วันที่ 8 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงานฯ และพื้นที่โดยรอบบริเวณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด- 19

          นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในกรณีที่มีประชาชน หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะเข้ามาในสถานที่อาคารสำนักงาน โดยมีการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากพบว่ามีผู้ที่มีอาการป่วย หรือ อุณหภูมิร่างกาย เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะประสานงานส่งตัวให้โรงพยาบาลต่อไป

 

        

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content