Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี มอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี โดย ส่วนปฏิบัติการ มอบรถเข็น (Wheel Chair) จำนวน 4 คัน ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในโครงการ “ทช.เชื่อมใจ”  มอบรถเข็นให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำรถเข็นไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

     

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content