Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี และสถานีตำรวจภูธรหนองแซง จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ กวดขันวินัยจราจรและตรวจควันดำรถผู้สัญจรไป-มา บนถนนสาย สบ.5043 แยก ทช.สบ.3021 – บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องปรามผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ทางหลวง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางได้

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content